Scurt istoric

Liceul Tehnologic „RETEZAT” este situat în oraşul Uricani, în zona numită Valea Jiului, din sudul judeţului Hunedoara.

Odată cu dezvoltarea oraşului Uricani, prin creşterea capacităţilor de extracţie a cărbunelui din zonă, a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza oraşului. Astfel că în data de 15 septembrie 1961 a fost înfiinţată Şcoala Generală Uricani. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie. În perioada 1961-1965 unitatea a funcţionat ca Şcoală Generală cu 7 clase.

Odată cu creşterea  numărului de elevi, precum şi datorită faptului că prima generaţie de elevi a ajuns la nivelul clasei a VII-a, a apărut necesitatea înfiinţării unor clase de liceu. Astfel în perioada 1965-1975 unitatea a funcţionat ca liceu având atât cursuri de zi cât şi cursuri seral.

Începând cu anul 1976, unitatea noastră a funcţionat ca Şcoală Generală cu 10 clase, iar mai apoi ca Şcoală Generală cu clasele I-VIII.

În anul 1982, în oraş s-a înfiinţat Şcoala Generală Nr. 2. O mare parte din resursele umane ale acestei şcoli au fost recrutate din rândul cadrelor didactice de la Şcoala Generală Nr. 1 Uricani.

Din cauza scăderii populaţiei şcolare din localităţile Buta şi Cîmpu lui Neag, în anul şcolar 2002-2003, Şcoala Primară Buta şi Şcoala Generală Cîmpu lui Neag au fost arondate, ca structuri, Şcolii Generale Nr. 1 Uricani. Tot atunci, elevii din ciclul gimnazial de la Şcoala din Câmpu lui Neag au fost transferaţi la unitatea noastră.

În februarie 2005, Şcoala Primară Buta a fost desfiinţată, elevii de la această şcoală au fost mutaţi la Şcoala Primară Câmpu lui Neag.

Începând cu anul şcolar 2010-2011, prin programul de restructurare a reţelei şcolare iniţiat şi derulat de Inspectoratul Școlar al Judeţului Hunedoara, unităţii noastre i-au fost arondate ca structuri Şcoala Generală Nr. 2 Uricani precum şi Grădiniţa P.N.1 Uricani. Astfel, întreaga reţea de învăţământ din oraşul Uricani a fost organizată în cadrul unei singure unităţi şcolare cu personalitate juridică, aceasta fiind Şcoala Generală Nr. 1 Uricani.

În cursul anului școlar 2010-2011 se fac demersuri pentru înființarea unor clase de nivel liceal în cadrul unității. Prin ordinul de ministru 5915/23.12.2010 se aprobă înfiintarea Grupului Școlar „RETEZAT” Uricani pe structura Şcolii Generale Nr. 1 Uricani în cadrul căruia să funcționeze clase de nivel liceal, filiera tehnologică, profil Servicii, domeniul Turism și alimentație respectiv profilul Tehnic, domeniul Fabricarea produselor din lemn.

Începând cu anul şcolar 2012-2013 unitatea noastră poartă denumirea LICEUL TEHNOLOGIC „RETEZAT” URICANI, în cadrul căreia funcţionează clase de nivel liceal şi profesional, filiera tehnologică. Aceste clase îi vizează în primul rând pe elevii din Uricani, dar şi pe cei din Lupeni, Vulcan sau Petroşani